Hàn Quốc chính thức tăng lương mạnh cho lao động vào năm 2018 lên 7530 won/giờ

Hàn Quốc chính thức tăng lương mạnh cho lao động vào năm 2018 lên 7530 won/giờ

Quyết định chính thức về mức lương tối thiểu năm 2018 là 7530 won/giờ tăng 1064 won/giờ so với năm 2017. Đây là một tin rất mừng cho người lao động Hàn Quốc và lao động nước ngoài.

1. Quyết định chính thức tăng mức lương tối thiểu Hàn Quốc năm 2018 tăng mạnh nhất trong nhiều năm qua

Ủy ban lương tối thiểu giữa giới lao động và giới chủ thuộc Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc đã quyết định mức lương tối thiểu năm 2018 là 7.530 won/giờ (tương đương 6,68 USD/giờ), tăng 1.060 won (0,94 USD) so với mức lương tối thiểu năm nay, tương đương mức tăng 16,4%. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ tăng lương tối thiểu đạt ở mức hai con số, tăng gấp đôi so với mức tăng bình quân chung là 7,4% trong vòng năm năm qua.

Mức lương tối thiểu theo tháng (xét theo số giờ làm việc là 40 tiếng/tuần) là 1.573.770 won (1.395,68 USD), cao hơn mức lương năm nay 220.000 won (195,1 USD).

Mức lương tối thiểu mới dự kiến sẽ được áp dụng đối với 4,63 triệu lao động Hàn Quốc. Trợ cấp thai sản, trợ cấp thất nghiệp cũng sẽ tăng, căn cứ theo mức lương tối thiểu mới.

Hàn Quốc chính thức tăng lương năm 2018Các kênh truyền thông Hàn Quốc đưa tin chính thức tăng mức lương tối thiểu vào năm 2018

Vẫn như mọi năm vào thời điểm này, người lao động Hàn Quốc và lao động nước ngoài vừa vui mừng nhưng cũng lo lắng sợ giá cả thị trường sắp tới cũng sẽ tăng mạnh.

Để ra được quyết định về mức lương tối thiểu nói trên, đại diện giới lao động và giới chủ thảo luận rồi biểu quyết trong cuộc họp cuối cùng của Ủy ban lương tối thiểu, diễn ra tới tận tối muộn ngày 15/7. Mức lương mới do giới lao động đưa ra là 7530 won/giờ đã được thông qua với 15 ủy viên tán thành, cao hơn số ủy viên phản đối là 12 phiếu.

Đại diện giới chủ sử dụng lao động phản đối quyết liệt mức lương tối thiểu mới, cho rằng phương thức quyết định mức lương tối thiểu hiện tại là không thích hợp. Họ chỉ đề xuất cho mức lương là 6670 won/giờ. Một số ủy viên đã rời khỏi cuộc họp để phản đối.

quyết định tăng lương tại Hàn Quốc năm 2018

Mất khá nhiều thời gian quyết định chính thức tăng lương tại Hàn Quốc mới được công bố

> Tham khảo thêm: Lương cơ bản cho lao động đang làm việc tại Hàn Quốc năm 2017

2. Công thức tính lương tối thiểu đi Xuất khẩu lao động Hàn Quốc năm 2018

Chính thức áp dụng tính lương cho lao động từ năm 2018 là 7530 won/giờ

Quy định Công ty làm 44h/ tuần

Số thời gian làm việc theo quy chế là:
– 226h x 7530w = 1.701.780w (lương căn bản )
– 226h = 4.34 tuần x 52 h (quy định giờ làm việc trong 1 tuần)
– 52h = trong tuần(thứ 2~thứ 6) 5 ngày x 8 h + 4 giờ thứ bảy + 8 h ngày lễ, chủ nhật.
(Riêng ngày chủ nhật người lao động không làm vẫn được tính làm 8h)

Quy định công ty làm 40h/ tuần

Số thời gian làm việc theo quy định là:
– 209 h x 6,470w = 1.573.770w
– 209 h = 4.34 tuần x 48 giờ (quy chế thời gian làm việc trong 1 tuần)
– 48 h = trong tuần(thứ 2~thứ 6) 5 ngày x 8 h + 8 h ngày lễ chủ nhật
(Riêng ngày chủ nhật NLĐ không làm vẫn được tính làm 8h)

Thu nhập làm tăng ca

Ngoài giờ làm việc cơ bản (một ngày 8h) sẽ được tính theo 150%.
7530w x 150% = 11.295 won/giờ

Trợ cấp làm đêm

– Giờ làm đêm sẽ được tính theo 200%

Trợ cấp làm vào ngày nghỉ

Trợ cấp được quy đổi thành 5h:  7530w x 5 h x 150% = 45,225w

NGUỒN: VNEXPRESS

Nguyễn Dũng biên tập